HOME > Faculty Members > Faculty and Staff

Faculty Members

Faculty and Staff

Last Update 2021.03.01

Division of Global Transportation Sciences
 Professor
Nobuyoshi Kouguchi Katsuhiko Saito Mikio Takebayashi Naoki Tanaka
Katsutoshi Hirayama Masao Furusho Tomoya Horiguchi Hidenobu Matsumoto
Yoshiji Yano Nobukazu Wakabayashi  
 Associate Professor
Naoya Akita Kazuhiko Ishiguro Junko Okada Tenda Okimoto
Junzo Kamahara Yoshihito Kohsaka Hiroki Sakai Wataru Sera
Takashi Nagamatsu Etsuko Nishimura Kohei Hirono Natsuko Fujikawa
Shoji Fujimoto Masaki Fuchi Masanobu Homma Jun Mizutani
Matthew John Rooks      
Division of Ocean Safety Systems Science
 Professor
Teruo Ohsawa Hideo Okamura Keiji Oda Koji Kuraoka
Christopher Gomez Yuichi Furuyama Haruo Mimura Tomoya Yamauchi
 Associate Professor
Yoshihiro Ueda Kenji Sasa Akira Taniike Mitsuru Hayashi
Hiroki Hotta Kazuyo Yamaji
 Associate Professor
Yasuo Kageyama    
 Assistant Professor
Takashi Iwata Masato Kanasaki    
 Research Associate
Shoji Shimizu      
Division of Marine Engineering
 Professor
Akihisa Abe Katsuyuki Ishii Makoto Uchida Tokihiro Katsui
Hiroaki Samata Akira Sou Minoru Takeda Tomohisa Dan
Shigeru Nishio Hirotsugu Fujita Takehiro Fujimoto Qiusheng Liu
 Associate Professor
Teruhiko Akazawa Hiromasa Ikawa Yuji Iwamoto Tamiki Umeda
Makoto Shibahara Masataka Nomura Tomokazu Mishima Takashi Miwa
Naoki Motoi Shigehiro Yamamoto    
 Associate Professor (Lecturer)
Takashi Ozaki Masahiko Wakabayashi    
 Assistant Professor
Makoto Aoki Kazuma Maekawa    
International Maritime Research Centre
 Professor
Masao Furusho      
 Associate Professor
Naoya Akita Kenji Sasa Masaki Fuchi  
Training Ship Fukaemaru
 Captain (Professor)
Yoshiji Yano      
 Chief Engineer (Associate Professor (Lecturer))
Takashi Ozaki      
Research Center for Inland Seas
 Professor
Hideo Okamura      
 Associate Professor
Mitsuru Hayashi      
Kobe Ocean-Bottom Exploration Center
 Professor
Tokihiro Katsui      
Center for Maritime Education and Research
 Associate Professor
Shoji Fujimoto Takashi Miwa    
Other Faculty Members
Graduate School of Maritime Sciences
 Limited Term Associate Professor
Andrew Sowter      
Division of Coordinating
Regional Environmental Science
 Invited Professor
Takeshi Nakano Takatoshi Hiraki    
Ocean Environment Monitoring
 Invited Professor
Tomoya Inoue Yugo Kanaya Kunio Yoneyama  
 Invited Associate Professor
Iwao Ueki Yoshitaka Watanabe    
PageTop