HOME > Faculty Members > Faculty and Staff

Faculty Members

Faculty and Staff

Last Update 2022.10.01

Division of Global Transportation Sciences
 Professor
Yoshihito Kohsaka Katsuhiko Saito Mikio Takebayashi Naoki Tanaka
Takashi Nagamatsu Etsuko Nishimura Masamichi Hasebe Katsutoshi Hirayama
Shoji Fujimoto Tomoya Horiguchi Nobukazu Wakabayashi  
 Associate Professor
Naoya Akita Kazuhiko Ishiguro Junko Okada Tenda Okimoto
Junzo Kamahara Hiroki Sakai Wataru Sera Enna Hirata
Kohei Hirono Natsuko Fujikawa Masaki Fuchi Yusuke Honda
Masanobu Homma Jun Mizutani Matthew John Rooks
 Assistant Professor
Anju Ino Tsukasa Konishi    
 Project Assistant Professor
Shun Sakuma      
Division of Ocean Safety Systems Science
 Professor
Teruo Ohsawa Hideo Okamura Koji Kuraoka Christopher Gomez
Kenji Sasa Yuichi Furuyama Hiroki Hotta Haruo Mimura
Tomoya Yamauchi      
 Associate Professor
Akira Ijiri Yoshihiro Ueda Masato Kanasaki Akira Taniike
Mitsuru Hayashi Balazs Bradak-Hayashi Yoshifumi Horie Kazuyo Yamaji
 Associate Professor
Yasuo Kageyama    
 Assistant Professor
Takashi Iwata Yusuke Kaino Yasushi Fujiwara  
Division of Marine Engineering
 Professor
Akihisa Abe Katsuyuki Ishii Makoto Uchida Tokihiro Katsui
Hiroaki Samata Akira Sou Minoru Takeda Tomohisa Dan
Shigeru Nishio Takehiro Fujimoto Qiusheng Liu  
 Associate Professor
Teruhiko Akazawa Yuji Iwamoto Tamiki Umeda Makoto Shibahara
Masataka Nomura Tomokazu Mishima Takashi Miwa Naoki Motoi
Shigehiro Yamamoto      
 Associate Professor (Lecturer)
Takashi Ozaki Masahiko Wakabayashi    
 Assistant Professor
Kazuma Maekawa      
 Research Associate
Sara Sato      
International Maritime Research Centre
 Professor
Kenji Sasa      
 Associate Professor
Naoya Akita Masaki Fuchi  
Training Ship Kaijinmaru
 Captain (Professor)
Shoji Fujimoto      
 Chief Engineer (Associate Professor (Lecturer))
Takashi Ozaki      
Research Center for Inland Seas
 Professor
Hideo Okamura      
 Associate Professor
Mitsuru Hayashi Yoshifumi Horie    
Kobe Ocean-Bottom Exploration Center
 Professor
Tokihiro Katsui      
Other Faculty Members
Graduate School of Maritime Sciences
 Limited Term Associate Professor
Andrew Sowter      
 Project Assistant Professor
Sangwon Lee Shun Sakuma    
 Project Research Associate
Jinichi Koue      
Division of Coordinating
Regional Environmental Science
 Invited Professor
Takeshi Nakano Takatoshi Hiraki    
Ocean Environment Monitoring
 Invited Professor
Tomoya Inoue Yugo Kanaya Kunio Yoneyama  
 Invited Associate Professor
Iwao Ueki Yoshitaka Watanabe    
PageTop