HOME > Faculty Members > Faculty and Staff

Faculty Members

Faculty and Staff

Last Update 2017.06.01

Divisions in Graduate School of Maritime Sciences
Division of Global Transportation Sciences
 Professor
Akio Imai Michiyasu Odani Nobuyoshi Kouguchi Katsuhiko Saito
Mikio Takebayashi Naoki Tanaka Katsutoshi Hirayama Masao Furusho
Tomoya Horiguchi Yoshiji Yano Nobukazu Wakabayashi  
 Associate Professor
Naoya Akita Kazuhiko Ishiguro Junko Okada Tenda Okimoto
Junzo Kamahara Yoshihito Kohsaka Hiroki Sakai Wataru Sera
Takashi Nagamatsu Etsuko Nishimura Kohei Hirono Natsuko Fujikawa
Shoji Fujimoto Masaki Fuchi Masanobu Homma Hidenobu Matsumoto
Jun Mizutani Koji Murai Kazuo Yamashita Matthew John Rooks
 Associate Professor (Lecturer)
Yuko Oshita      
Division of Ocean Safety Systems Science
 Professor
Hideo Okamura Keiji Oda Koji Kuraoka Katsutoshi Kozai
Masa-aki Sato Hiroyuki Shimada Yuichi Furuyama Haruo Mimura
Tomoya Yamauchi      
 Associate Professor
Yoshihiro Ueda Teruo Ohsawa Christopher Gomez Kenji Sasa
Akira Taniike Hirotada Hashimoto Mitsuru Hayashi Hiroki Hotta
Kazuyo Yamaji      
 Associate Professor (Lecturer)
Yasuo Kageyama Nobumichi Shutoh    
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka Masato Kanasaki    
Division of Marine Engineering
 Professor
Akihisa Abe Katsuyuki Ishii Makoto Uchida Hiroaki Samata
Akira Sou Minoru Takeda Tomohisa Dan Shigeru Nishio
Toshimichi Fukuoka Katsuya Fukuda Hirotsugu Fujita Takehiro Fujimoto
Qiusheng Liu      
 Associate Professor
Teruhiko Akazawa Hiromasa Ikawa Yuji Iwamoto Tamiki Umeda
Tokihiro Katsui Masataka Nomura Tomokazu Mishima Naoki Motoi
Shigehiro Yamamoto      
 Associate Professor (Lecturer)
Takashi Miwa Masahiko Wakabayashi    
 Assistant Professor
Makoto Aoki      
Other Divisions
Graduate School of Maritime Sciences
 Project Assistant Professor
Makoto Shibahara Satoshi Nakada Kazuma Maekawa  
International Maritime Research Centre
 Professor
Masao Furusho      
 Associate Professor
Junzo Kamahara Kenji Sasa Masaki Fuchi  
Training Ship Fukaemaru
 Captain (Professor)
Yoshiji Yano      
 Chief Engineer (Project Professor)
Yoshiharu Itami      
Organization for Advanced and Integrated Research
 Professor
Minoru Takeda      
 Assistant Professor
Makoto Aoki      
Research Center for Inland Seas
 Professor
Hideo Okamura      
 Associate Professor
Mitsuru Hayashi      
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka      
Kobe Ocean-Bottom Exploration Center
 Professor
Nobuyoshi Kouguchi Nobukazu Wakabayashi    
PageTop