HOME > Faculty Members > Faculty and Staff

Faculty Members

Faculty and Staff

Last Update 2018.04.01

Division of Global Transportation Sciences
 Professor
Akio Imai Nobuyoshi Kouguchi Katsuhiko Saito Mikio Takebayashi
Naoki Tanaka Katsutoshi Hirayama Masao Furusho Tomoya Horiguchi
Yoshiji Yano Nobukazu Wakabayashi    
 Associate Professor
Naoya Akita Kazuhiko Ishiguro Junko Okada Tenda Okimoto
Junzo Kamahara Yoshihito Kohsaka Hiroki Sakai Wataru Sera
Takashi Nagamatsu Etsuko Nishimura Kohei Hirono Natsuko Fujikawa
Shoji Fujimoto Masaki Fuchi Masanobu Homma Hidenobu Matsumoto
Jun Mizutani Kazuo Yamashita Matthew John Rooks  
 Associate Professor (Lecturer)
Yuko Oshita      
Division of Ocean Safety Systems Science
 Professor
Teruo Ohsawa Hideo Okamura Keiji Oda Koji Kuraoka
Katsutoshi Kozai Yuichi Furuyama Haruo Mimura Tomoya Yamauchi
 Associate Professor
Yoshihiro Ueda Christopher Gomez Kenji Sasa Akira Taniike
Hirotada Hashimoto Mitsuru Hayashi Hiroki Hotta Kazuyo Yamaji
 Associate Professor (Lecturer)
Yasuo Kageyama Nobumichi Shutoh    
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka Masato Kanasaki    
Division of Marine Engineering
 Professor
Akihisa Abe Katsuyuki Ishii Makoto Uchida Hiroaki Samata
Akira Sou Minoru Takeda Tomohisa Dan Shigeru Nishio
Hirotsugu Fujita Takehiro Fujimoto Qiusheng Liu  
 Associate Professor
Teruhiko Akazawa Hiromasa Ikawa Yuji Iwamoto Tamiki Umeda
Tokihiro Katsui Masataka Nomura Tomokazu Mishima Takashi Miwa
Naoki Motoi Shigehiro Yamamoto    
 Associate Professor (Lecturer)
Masahiro Imai Masahiko Wakabayashi    
 Assistant Professor
Makoto Aoki      
International Maritime Research Centre
 Professor
Masao Furusho      
 Associate Professor
Junzo Kamahara Kenji Sasa Masaki Fuchi  
Training Ship Fukaemaru
 Captain (Professor)
Yoshiji Yano      
 Chief Engineer (Associate Professor (Lecturer))
Masahiro Imai      
Organization for Advanced and Integrated Research
 Assistant Professor
Makoto Aoki      
Research Center for Inland Seas
 Professor
Hideo Okamura      
 Associate Professor
Mitsuru Hayashi      
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka      
Kobe Ocean-Bottom Exploration Center
 Professor
Nobukazu Wakabayashi      
 Associate Professor
Hirotada Hashimoto      
Other Faculty Members
Graduate School of Maritime Sciences
 Limited Term Associate Professor
Philip Andrew Sowter      
 Project Assistant Professor
Makoto Shibahara Kazuma Maekawa    
PageTop