HOME > Faculty Members > Faculty and Staff

Faculty Members

Faculty and Staff

Last Update 2019.10.21

Division of Global Transportation Sciences
 Professor
Akio Imai Nobuyoshi Kouguchi Katsuhiko Saito Mikio Takebayashi
Naoki Tanaka Katsutoshi Hirayama Masao Furusho Tomoya Horiguchi
Hidenobu Matsumoto Yoshiji Yano Nobukazu Wakabayashi  
 Associate Professor
Naoya Akita Kazuhiko Ishiguro Junko Okada Tenda Okimoto
Junzo Kamahara Yoshihito Kohsaka Hiroki Sakai Wataru Sera
Takashi Nagamatsu Etsuko Nishimura Kohei Hirono Natsuko Fujikawa
Shoji Fujimoto Masaki Fuchi Masanobu Homma Jun Mizutani
Matthew John Rooks      
Division of Ocean Safety Systems Science
 Professor
Teruo Ohsawa Hideo Okamura Keiji Oda Koji Kuraoka
Katsutoshi Kozai Yuichi Furuyama Haruo Mimura Tomoya Yamauchi
 Associate Professor
Yoshihiro Ueda Christopher Gomez Kenji Sasa Akira Taniike
Hirotada Hashimoto Mitsuru Hayashi Hiroki Hotta Kazuyo Yamaji
 Associate Professor (Lecturer)
Yasuo Kageyama Nobumichi Shutoh    
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka Masato Kanasaki    
Division of Marine Engineering
 Professor
Akihisa Abe Katsuyuki Ishii Makoto Uchida Tokihiro Katsui
Hiroaki Samata Akira Sou Minoru Takeda Tomohisa Dan
Shigeru Nishio Hirotsugu Fujita Takehiro Fujimoto Qiusheng Liu
 Associate Professor
Teruhiko Akazawa Hiromasa Ikawa Yuji Iwamoto Tamiki Umeda
Masataka Nomura Tomokazu Mishima Takashi Miwa Naoki Motoi
Shigehiro Yamamoto      
 Associate Professor (Lecturer)
Masahiko Wakabayashi      
 Assistant Professor
Makoto Aoki Kazuma Maekawa    
International Maritime Research Centre
 Professor
Masao Furusho      
 Associate Professor
Naoya Akita Kenji Sasa Masaki Fuchi  
 Specially Appointed Assistant Professor
Chen Chen      
Training Ship Fukaemaru
 Captain (Professor)
Yoshiji Yano      
Research Center for Inland Seas
 Professor
Hideo Okamura      
 Associate Professor
Mitsuru Hayashi      
 Assistant Professor
Satoshi Asaoka      
 Project Assistant Professor
   Toshimasa Asahi      
Kobe Ocean-Bottom Exploration Center
 Professor
Tokihiro Katsui      
 Associate Professor
Hirotada Hashimoto      
Center for Maritime Education and Research
 Associate Professor
Shoji Fujimoto Takashi Miwa    
Other Faculty Members
Graduate School of Maritime Sciences
 Limited Term Associate Professor
Andrew Sowter      
 Project Assistant Professor
Makoto Shibahara      
PageTop